Inzet van de ME bij ontruiming Wisselwoningen
gepubliceerd op 20 sep 2017 door Charlotte van Rooden

Mobiele Eenheid (M.E.) van de Rijkspolitie verleent steun bij een eventueel moeilijke ontruiming van een wisselwoning. Op de spandoeken staat: ‘Ik moet na een jaar mijn huis uit met vrouw en kind’; ‘8 gezinnen dakloos’; ‘onze kreet: laat ons zitten’.

Fotograaf Jan Holvast, copyrighthouder is Historische Vereniging Oud Leiden.